Презентации


31.03.2017 – Международна конференция "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България", София, България
Представяне на проекта: цели, партньори, дейности, постигнати резултати pdf
Използвани подходи при картиране на типове сладководни екосистемни pdf
Методики за оценка на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги pdf
Картиране и оценка на сладководните екосистеми в България – подходи при анализи за състояние и услуги pdf
Резултати по проекта – ГИС база данни и картен материал: потенциал за бъдещо използване и мултидисциплинарно приложение pdf
Заинтересовани страни и екосистемни услуги – разпознаване, картиране и оценка pdf
Речните перлени миди и техните екосистемни услуги pdf
Оценка и картиране и на морските екосистемни типове, състояние и услуги в Българските черноморски води – общо представяне на проекта pdf
Оценка и картиране на състоянията и услугите на черноморските екосистеми пред българския бряг pdf
Картиране на морските екосистеми и техните услуги - резултати, ГИС база данни и картен материал pdf
Китовете и екосистемните услуги – наблюдаване на китове като туристическа атракция pdf

06-07.02.2017 – Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие", София, България
Картиране на сладководните екосистеми в България – типове, състояние и услуги: някои аспекти и практически решения pdf

20.06.2016 – Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, проведе обучителен курс в рамките на проекта FEMA, София, България
WebGIS платформи с отворен код, WebGIS разработка, WebGIS на проекта FEMA pdf
ГИС софтуери с отворен код pdf
Работа с ГИС с отворен код QGIS pdf
Подходи за работа по картиране на типовете екосистеми, тяхното състояние и услуги pdf

05.04.2016 – Семинар по проект “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България – FEMA”, София, България
Програма BG03: Биологично разнообразие и екосистеми. Откриваща конференция по проект “Картиране и оценка на екосистемните услуги на сладководни екосистеми” pdf
Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България pdf
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: Национален център за научни изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемите pdf
Клуб “Икономика 2000” pdf
Методиката за събиране на данни и картиране на сладководните екосистеми pdf
Методики за оценка на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги pdf
Проект FEMA: Дейности за изграждане на капацитет pdf

22.03.2016 – Пресконференция БТА, София, България
Методика за събиране и анализ на данни за сладководните екосистеми pdf
Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България pdf

 

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор