ГИС Модул


WebGIS на проекта FEMA pdf

Реализацията на ГИС модула се основава на софтуерни продукти с отворен код. Архитектурата е уеб-базирана и е съвместима по OGC-стандарт. Географската (пространствената) информация се предоставя от приложен сървър – GeoServer, което включва изходни продукти, като динамично представяне на географски данни (Уеб-базирани ГИС карти), достъп до атрибутивна информация на пространствени обекти, търсене по атрибутивна информация. Гъвкавостта на предложената архитектура предоставя OGC-услуги за достъп до пространствена информация (WMS и WFS), експорт към БД - PostgreSQL / PostGIS на векторни данни и метаданни към тях, експорт към ESRI Shapefile, GML, GeoJSON и / или растер. Географската информация се съдържа в PostgreSQL / PostGIS бази данни и се подава към Приложния сървър.

Тематичните карти са създадени с помощта на Styled Layer Descriptor (SLD), XML стандарт, определен от Open Geospatial Consortium (OGC), за да се дефинира начина, по който се изобразява всеки един слой от географската карта при различните мащаби.

web-gis

Предлага се достъп до OGC услуги, достъпни от всяко съвместимо клиентско приложение и уеб клиент за визуализиране на географска информация, който осигурява основните функции за разглеждане. Възможностите са структурирани в следните раздели:

  • Търсене по атрибутивна информация
  • OGC услуги: WMS, WFS, WCS
  • Възможности за редакция на пространствени данни по HTTP, в настолни ГИС приложения от потребители със съответни права на достъп.
  • Map Viewer: лек, уеб базиран, ГИС клиент, който осигурява основните функции за преглед на данните

Когато основните компоненти са изградени, ще бъдат интегрирани следните технологии с отворен код:

  • Geo-база данни: PostgreSQL с PostGIS пространствено разширение
  • Приложен сървър за предоставяне на географска/пространствена информация (разглеждане, изтегляне, SRS трансформиране): Geoserver
  • "Тънък" клиент (потребителски интерфейс): на базата на Geoexplorer, GEOExt, Openlayers
  • Настолен ГИС софтуер: QGIS/GRASS, SAGA.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор