На 31.03.2017 г. се проведе конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България"

На 31.03.2017 г. в х-л Метрополитън, гр. София, се проведе конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България". Събитието бе организирано в рамките на проект FEMA, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партньорство с Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, Центъра за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб "Икономика 2000".

Целта на конференцията бе да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги.

Прочети още...

Покана за участие/съавторство в книга

Уважаеми колеги,
Като се има предвид вашата съпричастност и изследвания в областта на екосистемните услуги в България, имаме удоволствието да ви изпратим покана за участие в книга с работно заглавие: ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ. ПЪРВИ МАЛКИ СТЪПКИ КЪМ ГОЛЕМИЯ СКОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Книгата се издава в рамките на проект: "Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България", изпълняван по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


Указания за подготовка и представяне на материали за книгата pdf

На 31.03.2017 г. ще се състои конференция, организирана в рамките на проект FEMA

Имаме удоволствието да съобщим, че в края на месец март 2017 г., в рамките на проекта, организираме конференция с международно участие на тема "Картиране и оценка на сладководните и морски екосистемни услуги в България". Събитието е насрочено за 31 март 2017 г. от 9.30 ч. в хотел Метрополитън, гр. София.

Целта на конференцията е да се представят напредъка и постигнатите резултати по проекта, да се обмени опит, както и да се индентифицират добрите практики при картитране и оценка на екосистемните услуги.

 

Регистрационна форма за участие в конференцията google docs
Дневен ред (програма) на конференцията (версия 29.03.2017) pdf
Бланка за постер в MS PowerPoint документ pdf

На 14.03.2017 г. се проведе поредната работна среща на експертите по оценяване и картиране на сладководните екосистеми

На 14.03.2017 г. в ИБЕИ-БАН се проведе поредната работна среща на експертите по оценяване и картиране на сладководните екосистеми, в която взеха участие специалисти от ИБЕИ-БАН и ReSAC. Направени бяха последни уточнения във връзка с въвеждането на данните за оценяване на състоянието на речни и езерни екосистеми, форматирането на файловете и попълването на липсващи данни по единна методика. Съгласувани бяха и крайните срокове за приключване на довършителните дейности по картирането.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор