На 30.09.2016 г. се проведе координационна среща на експертите и ръководители на работни групи по проект FEMA

На 30.09.2016 г. в Залата на РЕСАК, ул. „Кокиче“ № 9 се проведе координационна среща на експертите и ръководители на работни групи по проект FEMA. На срещата бе обсъдено развитието на работния процес: задачи, проблеми, срокове и отговорности, свързани с въвеждането на допълнителните дейности по картиране на морските екосистеми. Решено бе до края на ноември да приключи работата по сладководната част и да започне работа по морската. Обсъдено бе представянето на проекта на предвидената за 14.10.2016 г. конференция на МОСВ. Разгледано бе състоянието на предоставените междинни отчети по проекта, като бе отбелязано, че към момента е верифициран само Първи междинен отчет. Бяха представени поправките и допълненията, предложени към протокола от 13.01.2016 г.

Прочети още...

На 26.08.2016 г. се състоя ежемесечната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 26.08.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя ежемесечната координационна среща на партньорите по проекта FEMA, на която бяха обсъдени въпроси по предстоящия тримесечен отчет, специфични въпроси по дейностите за публичност на проекта, както и състоянието на новото продължение на работата с морските екосистеми.

Прочети още...

Удължи се срокът по проекта за оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България – FEMA, София, 24.08.2016

Срокът на проекта FEMA се удължи до 30 април 2017 г. Партньорите бяха уведомени, че на 23.08.2016 от страна на ПО беше подписано официалното удължаване на FEMA с допълнителни дейности по картиране на морските екосистеми. Разширяването на темата и включването на нови дейности по проекта наложиха по-дългия срок. Първоначално обект на оценка и картиране бяха единствено сладководните екосистеми в България. Оказа се , че за морските екосистеми – тяхното състояние и услугите които предлагат на обществото, липсва необходимата информация. Това доведе до необходимостта в проекта да се включат двата типа екосистеми – сладководни и морски, което ще допринесе за по-качественото и ефективно изпълнение на проекта и прилагане на методологията за оценка.

Прочети още...

На 23.08.2016 г. се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 23.08.2016 г. в Залата на РЕСАК, ул. „Кокиче“ № 9 се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта FEMA, на която бяха обсъдени предложенията за дейности с допълнително финансиране, както и текущи въпроси по изпълнението на проекта. В срещата взеха участие представители на партниращите институции и експерти от състава на ИБЕИ-БАН.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор