Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе втори обучителен курс в рамките на проекта FEMA

На 28.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя втори обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Прочети още...

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК ще проведе втори обучителен курс в рамките на проекта FEMA

На 28.06.2016 г. ще се проведе втори обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)". Проекта е финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Прочети още...

На 28.06.2016 г. се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 28.06.2016 г. в Залата на РЕСАК, ул. „Кокиче“ № 9 се състоя поредната месечна координационна среща на партньорите по проекта, на която бяха обсъдени предложенията за дейности с допълнително финансиране, както и текущи въпроси по изпълнението на проекта. В срещата взеха участие представители на партниращите институции и експерти от състава на ИБЕИ-БАН.

Прочети още...

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК проведе обучителен курс в рамките на проекта FEMA

На 20.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор