Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК ще проведе обучителен курс в рамките на проекта FEMA

На 20.06.2016 г. ще се проведе обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)". Проекта е финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Прочети още...

На 06.06.2016 г. се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 06.06.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта.

Представителите на партньорите обсъдиха модифициран бюджет и искане за допълнително финансиране за дейностите по морските екосистеми след уточняване на задълженията на отделните страни; предстои партньорите да издадат писмено съгласие за включването на допълнителните дейности по морските екосистеми в проекта FEMA.

Прочети още...

На 27.05.2016 г. се проведе редовната координационна среща на партньорите по проект FEMA

На 27.05.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се проведе редовната координационна среща на партньорите по проект FEMA. Проф. Узунов информира участниците за необходимостта от спешно финализиране на Третия междинен отчет и бе определен краен срок 15.06.2016 г. Партньорите обсъдиха някои технически въпроси, свързани с отчитане на извършените през тримесечието дейности, както и различни аспекти по изпълнението на работната програма в предстоящите седмици. Решено бе на 09.06.2016 г. в офиса на РЕСАК да се проведе семинар-обучение на експертите от ИБЕИ за работа с безплатния софтуер Quantum GIS.

Прочети още...

На 19.05.2016 г. се състоя координационна среща на партньорите по проект FEMA

На 19.05.2016 г. в офиса на РЕСАК, ул. „Кокиче“ № 9 се състоя координационна среща на партньорите по проект FEMA на която бяха обсъдени индикаторите за оценка на състоянието и услугите, техните характеристики, мерни единици, приложение и източници на информация. Формулираните заключения бяха директно отразени в таблицата с индикатори. Решено бе до 09.06.2016 г. всички справки по показателите да бъдат завършени.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор