На 22.03.2016 г. се състоя пресконференция по проект FEMA

На 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Националния пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София се състоя пресконференция по проекта “Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България“ (FEMA), финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Прочети още...

На 14.03.2016 г. се състоя координационна среща на партньорите по проект FEMA

На 14.03.2016 г. в офиса на Клуб „Икономика 2000“, ул. „Стара планина“ № 74 се състоя координационна среща на партньорите по проект FEMA. Проф. Узунов информира екипа на Клуб „Икономика 2000“ за състоянието на проекта и представи накратко основните цели и очаквани резултати. Обсъдена бе подготовката на предстоящата пресконференция на 22.03.2016 г., както и подготовката на предстоящата встъпителна конференция/семинар. Във връзка с приключването на Втория междинен отчет бе решено всички необходими документи да бъдат представени за сверка и комплектоване до 17.03.2016 г.

На 25.02.2016 г. се състоя работна среща/семинар на изследователите от ИБЕИ-БАН, ангажирани в изпълнението на проекта FEMA

На 25.02.2016 г. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя работна среща/семинар на изследователите от ИБЕИ-БАН, ангажирани в изпълнението на проекта FEMA. На срещата взеха участие експерти от партниращите организации РЕСАК и Клуб „Икономика 2000“. Целта на срещата бе разясняване на методиката за работа по натрупване и първична обработка на данните по обекти и обучение за въвеждане на данните в съвместим за ГИС-методологията формат/програма.

Прочети още...

На 12.02.2016 г. се състоя двустранна среща по проект FEMA с представители на ИБЕИ-БАН и РЕСАК

На 12.02.2016 г. в офиса на РЕСАК, ул. „Кокиче“ № 9 се състоя двустранна среща по проект FEMA с представители на ИБЕИ-БАН и РЕСАК. Разгледани бяха въпроси, свързани с дейностите, по които РЕСАК е водещ партньор. Направен бе кратък отчет за състоянието на разработката и демонстрация на уебсайта на проекта. Обсъден бе напредъкът на проекта между Първия и предстоящия Втори междинен отчет. След като бяха запознати с индикаторите, организацията и структурата на данните за състоянието и услугите на ПВТ-обект на картиране, участниците решиха да организират работна среща/семинар за обучение на екипа от ИБЕИ-БАН, който да се проведе на 25.02.2016 г.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор