ПНа 11.02.2016 г. се състоя двустранна среща по проект FEMA с представители на ИБЕИ-БАН и РЕЦ за ЦИЕ

На 11.02.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя двустранна среща по проект FEMA с представители на ИБЕИ-БАН и РЕЦ за ЦИЕ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с дейностите по визуализация (project web-site), повишаване на осведомеността, координация с други проекти, подготовка на дейностите, по които РЕЦ за ЦИЕ-България е водещ партньор. Определен бе срокът за подготовка на прессъобщение, пресконференция, два семинара и обща среща на партньорите по проекта – до края на месец февруари. В заключение бяха разгледани и някои технически въпроси по управлението и отчитането на проекта.

На 21.01.2016 г. състоя координационна на партньорите по проекта FEMA

На 21.01.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя координационна на партньорите по проекта FEMA, на която бе обсъдена необходимостта от промяна на план-програмата на проекта и бяха поставени предстоящите задачи. Експертите от РЕСАК запознаха колегите от ИБЕИ-БАН с предлаганите подходи и начини за работа по картирането на ПВТ. След направените демонстрации се проведе дискусия по поставените въпроси. Решено бе сайтът на проекта да бъде качен на сървъра на РЕСАК.

На 13.01.2016 г. се състоя координационна среща на експертите от ИБЕИ-БАН по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ и проекта FEMA

На 13.01.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя координационна среща на експертите от ИБЕИ-БАН по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ и проекта FEMA. Обсъдено бе разпределението по работни групи и бяха определени отговорниците по райони. Решено бе да се събира информация от източниците за периода 2009-2014 г. Разяснени бяха технически въпроси, свързани с управлението на проекта, отчитането на отработените часове (time-sheets) и на командировките по проекта.

Прочети още...

На 09.12.2015 г. в се състоя работна среща на партньорите по проекта FEMA

На 09.12.2015 г. в Залата на РЕСАК, ул. “Кокиче“ № 9 се състоя работна среща на партньорите по проекта, на която бяха обсъдени спецификите в работата по дигиталното картиране на водните обекти. Домакините от РЕСАК запознаха експертите от ИБЕИ-БАН с предлаганите подходи и начини за работа по картирането на ПВТ. След направените демонстрации се проведе дискусия по поставените въпроси.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор