В периода 13-17 февруари 2017 г. група от 10 експерти от проекта FEMA посети Норвегия като страна-донор на програмата BG03 "Биоразнообразие и екосистеми"

В периода 13-17 февруари 2017 г. група от 10 експерти от проекта FEMA посети Норвегия като страна-донор на програмата BG03 "Биоразнообразие и екосистеми". В състава на групата пътуваха Васил Василев (RESAC), Венцислав Василев (РЕЦ), Галя Георгиева (ИБЕИ-БАН), Димитър Беров (ИБЕИ-БАН), Дочка Велкова (Клуб Икономика 2000), Лора Стоева (РЕЦ), Спартак Керемидчиев (Клуб Икономика 2000) Стефания Клайн (ИБЕИ-БАН), и Яна Кирилова (Клуб Икономика 2000), Янка Пресолска (ИБЕИ-БАН).

Прочети още...

Проектът FEMA бе представен на Международната научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action"

На 06-07 февруари 2017 г. беше проведена международна научна конференция "Mapping and Assessment of Ecosystem Services – Science in Action" в хотел Метрополитън, София, България. Обсъждаха се проекти, финансирани по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Конференцията имаше за цел да събере заедно учени от различни страни, с цел, да се обсъдят научните аспекти на картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги.

Прочети още...

На 30.11.2016 г. се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 30.11.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта.

Проф. Узунов съобщи на колегите, че от начало на месец декември 2016 г. започва работа по картиране на морски екосистеми в рамките на удължения период за изпълнение на проекта FEMA до 30.04.2017г. Представителите на партньорите разгледаха организационно-административни въпроси и уточниха сроковете (до 10.12.2016) за изготвяне и представяне на финансовия и техническия отчети по Петия междинен отчет.

Прочети още...

На 08.11.2016 г. се проведе координационна среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA

Като продължение на обсъждането от 07.11.2016 г., на 08.11.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се проведе работна среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA, на която бяха уточнени индикаторите за екосистемно състояние и услуги, начините за въвеждане на информация за тях, източници на информация и разпределението на отговорностите по партньори. Обсъдени бяха ангажиментите по попълване на данните за индикатори на различните партньори, определени бяха скали за достоверност и тежест на стойностите. Резултатите от обсъждането бяха вписани в он-лайн версията на работната таблица FEMA_Indicator_State, която бе разпратена на всички експерти за последваща работа.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор