На 04.12.2015 г. се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 04.12.2015 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2 се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта.

Обсъден бе графикът за изготвяне на Първия междинен отчет (септември-ноември 2015), както и въпроси, свързани с внасянето в МОСВ на бюджета и отчитане на разходите по проекта. По предложение на В.Василев ръководителят на проекта насрочи следващата координационна среща в офиса на РЕСАК, където партньорите да се запознаят на място с прилаганите ГИС-технологии и подходи за работа.

На 09.10.2015 г. се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 09.10.2015 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2 се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта.

Обсъдено бе състоянието на проекта FEMA и на предстоящите задачи. Разгледан бе въпросът за структурата на сайта на FEMA, подготвен от РЕЦ-България, както и проект за структура и съдържание на листовката (FEMA fact-sheet). Одобрен бе проектът за отчетен документ (time-sheets) като основен за индивидуалната работа на експертите по проекта. От страна на ИБЕИ-БАН пред партньорите бе представена процедурата и проектът за обществените поръчки. Ръководителят на проекта представи основните положения от Методиката за оценка на състоянието и услугите на сладководните екосистеми с уточнението, че тя е все още работна.

На 08.09.2015 г. състоя първата координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 08.09.2015 г. в Залата на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2 се състоя първата координационна среща, на която взеха участие представители на партниращите институции и експерти от състава на ИБЕИ-БАН.

Представителите на партньорите обсъдиха FEMA Project Plan Table и предстоящите задачи. Актуализиран бе графикът на дейностите, изготвен бе план за публичност. Уточнени бяха въпросите, свързани с изготвянето на съобщение за пресата и организирането на пресконференция, изработването на графици за отработено време (time-sheets), както и на формуляр за Протоколи и други работни документи. Разгледан бе планът за обществените поръчки и СРV кодовете. Обсъдено бе състоянието на разработката на Методиката и сроковете за изпълнение на проекта.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор