На 07.11.2016 г. се проведе координационна среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA

На 07.11.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се проведе координационна среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA в отговор на поисканото от РЕСАК уточняване на индикаторите и разпределянето на отговорностите на партньорите за тяхното попълване с данни. На срещата бяха обсъдени поотделно всички индикатори за екосистемно състояние и услуги, начините за попълване на данните от наличната информация и начините за представяне на отчетите; дадоха се указания по представянето на информацията от извършената верификация на терен.

Прочети още...

На 31.10.2016 г. се проведе среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA

На 31.10.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се проведе среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA. На срещата бе обсъден напредъкът на работния процес и бяха поставени предстоящите задачи. Съобщено бе за провеждането на координационна среща (4-6 ноември) във Варна с колегите от Института по океанология за уточняване дейностите по морската част. Обсъдено бе развитието и съдържанието на интернет страницата на проекта и бе решено информацията да се обновява по-често, както и да се допълни с морските дейности; да бъде направена галерия за споделяне на снимки от полеви изследвания.

Прочети още...

На 25.10.2016 г. се проведе среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA

На 25.10.2016 г. в Залата на ИБЕИ-БАН на ул. „Ю. Гагарин“ № 2 се проведе среща на експертите от ИБЕИ, ръководители на работни групи по проект FEMA. На срещата бяха обсъдени решенията, взети на координационната среща с партньорите по проекта, проведена на 24.10.2016 г. Уточнени бяха индикаторите, за които отговаря ИБЕИ. Коментирани бяха източниците на данни за състоянието и услугите на сладководните екосистеми. На доц. Пехливанов беше възложено предоставянето на данни за базирания на рибите индекс; на д-р Пресолска беше възложено изготвянето на списъци с консервационно значими видове.

Прочети още...

На 24.10.2016 г. се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта FEMA

На 24.10.2016 г. в Залата на клуб „Икономика 2000“ на ул. „Стара планина“ № 74 в гр. София се състоя редовната координационна среща на партньорите по проекта.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор